Ydelser

Rumakustik
Optimering af de akustiske forhold i rum for musik og tale.

Lydisolation
Planlægning og måling af bygningers interne lydisolation og lydisolation af facader.

Støjbekæmpelse
Vejtrafikstøj, togstøj, virksomhedsstøj m.m.

Sceneakustik
Musikeres arbejdsmiljø og lokal akustik omkring podie og scene.

Akustik i arbejdsrum
Det akustiske arbejdsmiljø i kontorer, skoler, daginstitutioner mv.

Bygherrerådgivning
Dialog og proces for sikring af optimale akustiske forhold i kulturhuse.

Højttalersystemer
PA, konferencesale, kirker. Placering, type, antal, måling, hjælp til udbud…