Teatre

I Skuespilhuset er de vellykkede akustiske forhold bl.a. grundlagt via en præcis tilrettelæggelse af murværket. Lydreguleringen fremstår således ikke som løsrevne akustiske foranstaltninger, men som et klart arkitektonisk motiv, der er med til at give rummet og huset en stærk arkitektonisk identitet.