Skuespilhuset

2000 – 2008
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg A/S

Skuespilhuset set fra vandet

 

Gade & Mortensen Akustik A/S har stået for den akustiske projektering af Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus, som bl.a. omfatter den store sal med ca. 650 pladser og flere mindre scener, prøvesale mv.

I Skuespilhuset er de vellykkede akustiske forhold bl.a. grundlagt via en præcis tilrettelæggelse af murværket. Lydreguleringen fremstår således ikke som løsrevne akustiske foranstaltninger, men som et klart arkitektonisk motiv, der er med til at give rummet og huset en stærk arkitektonisk identitet.

Københavns Kommune har i oktober 2008 tildelt Gade & Mortensen Akustik A/S en særlig pris for de akustiske forhold i Skuespilhuset.