Profil

Gade & Mortensen • Akustik A/S er dannet af civilingeniør, PhD Anders Chr. Gade og civilingeniør Bo Mortensen, som hver for sig og i samarbejde har udført akustisk rådgivning for institutioner, arkitekter og ingeniører gennem en lang årrække.

Baggrunden for firmaets virke er dels indehavernes mangeårige rådgivningserfaring og dels deres baggrund som forskere og undervisere ved henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet og Kunstakademiets Arkitektskole i København.

profil1

Firmaet yder rådgivning indenfor hele det akustiske fagområde med hovedvægt på rådgivning, projektering og måling indenfor rumakustik, bygningsakustik, AV-udstyr og trafikstøj. Vort speciale er projektering og bygherrerådgivning omkring akustik i kulturhuse og andre byggerier, hvortil der stilles vidtgående krav til de rumakustiske forhold.

Gade & Mortensen Akustik A/S’ rådgivning er præget af personligt engagement og nær kontakt mellem rådgiver og klient. Den nære tilknytning til arkitektfaget har skabt særlig fokus på dialogen i program-fasen og projekteringsprocessen – og på de særlige akustiske udfordringer, som vor tids minimal arkitektur bringer med sig samt på de muligheder der findes for at anvende lydreguleringen som arkitektonisk element.

profil2




 

Vi udfører:

 • Konsulentbistand
 • Planlægning
 • Projektering
 • Fagtilsyn
 • Lydtekniske målinger
 • Kursusvirksomhed
 • Konkurrencebistand
 • Bygherrerådgivning
- indenfor følgende områder:

 • Rumakustik
 • Podieakustik
 • Bygningsakustik
 • Elektroakustik
 • Støj på arbejdspladsen
 • Støj fra tekniske installationer
 • Ekstern støj fra virksomheder
 • Vej- og togtrafikstøj